Moderne kurs/utdanning innen avhengighetsbehandling.

Mestringshusene tilbyr kurs/utdanning innen området misbruk, avhengighet og behandling.

Mestringshusene kurs/utdanning tilbyr flere ulike evidensbaserte metoder som for eksempel 12-trinnsorientert
behandling og Motiverende Intervju/samtale (MI). I tillegg benyttes ulike psykoterapeutiske behandlingsteknikker.
Andre viktige tema som inngår er Vold i nære relasjoner, Sorg og skam,
Familien/medavhengighet, Gruppedynamikk og mye mer.

Ruster kursdeltakerne

Vårt mål er å tilby kurs/utdanning som ruster deltakerne til å møte alle aspektene innen avhengighetsbehandling. Det legges også vekt på de nasjonale retningslinjene for misbruk og avhengighet, lovverk, journalføring og utredning.

 

Her gjesteforeleser Craig Nakken, den amerikanske terapeuten og forfatteren av boken
Jaget och missbrukaren, for studentene.

Behandling for rusavhengige

Mestringshusene Behandling

Mestringshusene tilbyr behandling i døgnklinikk på Bolkesjø, Notodden og poliklinisk sentralt i Oslo. På Bolkesjø/Notodden tilbys Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) med godkjenning av HELFO under ordningen Fritt Behandlingsvalg. Behandlingen dekkes av HELFO dersom du har henvising fra vurderingsinstans, vanligvis DPS. Du finner ventetider her.

Mestringshusene
Miljøterapeut - kurs med 12-trinnsinnretning

Grunnleggende ferdigheter

Kurs/utdanningen er bygd opp rundt 12-trinnsfilosofien og gir inngående kunnskap og forståelse av avhengighetssykdommen og ulike behandlingsmetoder.

Miljøterapeut
Kontakt oss

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjemaet med telefon og mail-adresse. Skriv litt om hva dine utfordringer så kontakter vi deg.

Kontakt oss