En moderne utdanning innen avhengighetsbehandling.

VAL-BO Utdanning tilbyr utdanning innen området misbruk, avhengighet og behandling. Dette er et svensk studie som tilbys i Norge i nært samarbeid med VAL-BO Utbildning.

Val-Bo Utdanning i Norge er en del av Mestringshusene as.

VAL-BO Utdanning tilbyr flere ulike evidensbaserte metoder som for eksempel 12-trinnsorientert behandling og Motiverende Intervju/samtale (MI). I tillegg benyttes ulike psykoterapeutiske behandlingsteknikker. Vår grunnutdanning, Miljøterapeut med 12-trinnsorientering, gir deg også sertifisering til å benytte behandlingsprogrammet «Kriminalitet som Livsstil» i behandlingen. Programmet benyttes i dag av mange kommuner og behandlingssteder i Norge.

Ruster Studentene

Vårt mål er å tilby utdanning som ruster studentene til å møte alle aspektene innen avhengighetsbehandling. I tillegg til den terapeutiske delen av vår opplæring legges det også vekt på de nasjonale retningslinjene for misbruk og avhengighet, lovverk, journalføring og utredning.

Etter fullført grunnutdanning/Miljøterapeut blir studentene sertifisert i utredning/kartlegging og Behandlingsprogrammet Kriminalitet som livsstil. Dette gir en merverdi og gjør oss unike sammenlignet med andre utdanninger. Det lønner seg å velge oss som din partner for din kompetanseutvikling. Velkommen med din søknad!

 

Her gjesteforeleser Craig Nakken, den amerikanske terapeuten og forfatteren av boken
Jaget och missbrukaren, for VAL-BO Utdannings studenter.

Behandling for rusavhengige

Mestringshusene Behanding

Mestringshusene tilbyr behandling i døgnklinikk på Bolkesjø, Notodden og poliklinisk sentralt i Oslo. På Bolkesjø/Notodden tilbys Tverrfaglig spesialisert behandling med godkjenning under ordningen Fritt Bheandlingsvalg. Behandlingen dekkes av HELFO dersom du har henvising fra vurderingsinstans.

VAL-BO Behandling
Miljøterapeut

Grunnutdanningen

Denne utdanningen er bygd opp rundt 12-trinnsfilosofien og gir inngående kunnskap og forståelse av avhengighetssykdommen og ulike behandlingsmetoder.

Miljøterapeut
Kontakt oss

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjemaet med telefon og mail-adresse. Skriv litt om hva dine utfordringer så kontakter vi deg.

Kontakt oss