En moderne avhengighetsterapeututdanning

VAL-BO Utdanning tilbyr utdanning innen området misbruk, avhengighet og behandling i Sverige og Norge. Dette er et svensk studie som nå tilbys i Norge. Val-Bo i Norge er en «søster» av VAL-BO i Sverige. VAL-BO i Sverige er en stor aktør som, sammen med lærere, forelesere og behandlere, har mer enn 25 år erfaring innen utdanning og behandling.

VAL-BO tilbyr flere ulike evidensbaserte metoder som for eksempel 12-trinnsbehandling, Motiverande Intervju/samtale (MI) og ASI (Addiction Severity Index). Vår grunnutdanning «Behandlingsassistent -12-trinnsinnrettet» gir deg også lisens til å benytte behandlingsprogrammet «Kriminalitet som Livsstil» i behandlingen. Programmet benyttes i dag av mange kommuner og behandlingshjem i Sverige.

Ruster Studentene

Vårt mål er å tilby utdanning som ruster studentene til å møte alle aspektene innen avhengighetsbehandling. I tillegg til den terapeutiske delen av vår opplæring legges det også vekt på de nasjonale retningslinjene for misbruk og avhengighet, lovverk, journalføring og utredning.

Etter fullført grunnutdanning blir studentene sertifisert i utredning/kartlegging/diagnostiseringsverktøy, MI (Motiverende Interviewing) og Behandlingsprogrammet Kriminalitet som livsstil. Dette gir en merverdi og gjør oss unike sammenlignet med andre utdanninger. Det lønner seg å velge oss som din partner for din kompetanseutvikling. Velkommen med din søknad!

 

Her gjesteforeleser Craig Nakken, den amerikanske terapeuten og forfatteren av boken
Jaget och missbrukaren, for VAL-BO Utdannings studenter.

Behandling for rusavhengige

VAL-BO Behandling

VAL-BO Behandling er et dag/kveldsbehandlingstilbud for misbruk og avhengighet sentralt i Oslo.

VAL-BO Behandling
Miljøterapeut

Grunnutdanningen

Denne utdanningen er bygd opp rundt 12-trinnsfilosofien og er en profesjonalisering av Anonyme Narkomanes 12 trinn og tradisjoner

Miljøterapeut
Kontakt oss

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjemaet med telefon og mail-adresse. Skriv litt om hva dine utfordringer så kontakter vi deg.

Kontakt oss