Alkohol- & Rusterapeut

Alkohol- & rusterapeut

Alkohol- & rusterapeut er rettet mot de som tidligere har fullført og bestått grunnutdanningen. Denne utdanningen foregår hos VAL-Bo Utbildning i Norrköping, Sverige.
Miljoterapeut med 12-trinnsorientering”.

Kursinnhold: Alkohol- & rusterapeut

Denne utdanningen er bygd opp rundt 12-trinnsfilosofien og inspirert av Anonyme Narkomanes 12 trinn og tradisjoner. Det forutsettes at du har fullført og bestått Grunnutdanningen/Miljøterapeut (Behandlingsassistent i Sverige). Det er lagt opp etter de 12 grunnfunksjonene som er fastsatt av internasjonale sertifiseringsorganisasjoner og det tilsvarer de kriterier som legges til grunn for sertifisering av behandlere innen kjemisk avhengighet. Det legges også vekt på de nasjonale retningslinjene for behandling av alkohol- og rusavhengighet. Les mer om utdanningen på www.val-boutbildning.se 

Gjennomføring

Terapeututdanningen strekker seg over ett år. Seks tre-dagers samlinger / blokker på VAL-BO Utbildning i Norrköping Sverige. Mellom disse samlingene er det selvstudier, oppgaver og praksis.

Kurset gir en fordypning i alkohol- og rusterapeutens arbeid og gir deg dybdekunnskap på områder som behandling med 12-trinnsinnretning, teknikker og ulike verktøy, KBT, Gestaltteori og gestaltterapi, suicidforebygging, innskrivningsrutiner, behandlingsplan/individuell plan, avhengighetslære med mer. Les mer om utdanningen på www.val-boutbildning.se

Deltakerne gjennomgår en egen prosess gjennom hele utdanningen.