om oss

Om oss

VAL-BO utdanning og våre lærere har lang erfaring i både helsevesen, alkohol- og rusbehandling og utdanning innen avhengighet/misbruksområdet. Vi har skolert fengselsansatte, sosialtjenesten, private og offentlige behandlingssteder i flere av våre pedagogiske verktøy som for eks. behandling med 12-trinnsfilosofi, Kriminalitet som livsstil, MI (motiverende intervju) og ulike screening-, diagnostisering og kartleggingsverktøy.

Når du velger oss som partner, kan du trygt forsikre deg om at den opplæringen du får er av høy kvalitet og er oppdatert om den nyeste forskningen innen behandling av avhengighet.

 

Våre lærere

Gunnar Bergstrom
Gunnar Bergström
Margit Olsvik